A Csibe csoport nevelői:

Bur Zsoltné – óvodapedagógus

Kurucz Viktória - német nemzetiségi óvodapedagógus

Gyökeri Anikó – pedagógiai asszisztens

Úrhegyi Alexandra - dajka

A Csibe csoportban jelenleg 23 gyermek jár. Nevelésükben a projekt módszert alkalmazzuk, melynek során a gyerekek együtt alkotják meg és döntik el, hogy mivel foglalkoznak az adott évben. Természetesen figyelembe vesszük az aktuális ünnepeket, jeles eseményeket, beépítve ezeket is  a tevékenységekbe. A gyermek szabadon dönthet, beleszólhat a témák kiválasztásába, ötletei beépülnek, megvalósulnak, melyek hatalmas ,,felhajtó” erővel bírnak. Nagyon népszerűek a szülők részvételével szervezett projektzáró délutánok: ilyen az egész napos pizsamaparti, Dínó projekt, Jégvarázs projekt, Kalózok projekt, stb. A gyerekek örömmel tevékenykednek, alkotnak, szívesen végeznek gyűjtőmunkát. Mivel az ő elképzeléseikből indul ki a projekt, így ők maguk saját  művüknek tartják azt: közelebb áll hozzájuk, érdeklődőbbek, a párhuzamos tevékenységek által leköthető figyelmük, elmélyült a játékuk, nincs se konfliktus, se érdektelenség, se elhúzódás.

Minden műveltségi területet átsző egy-egy projekt. A  mesén, az adott téma lerajzolásán, megfestésén túl, a mozgásba is belevihető a téma feldolgozása.

A mindennapok komplexen zajlanak, mindenki talál kedvére valót, s úgy sajátítanak el ismereteket, hogy azok a közvetlen megtapasztalás által rögzülnek, tartós tudás lesz. A projekt eszközeit is közösen készítik el és az együtt alkotás, tevékenykedés szoros kapcsolatot, jó közösséget kovácsol.

Gyermekeink összetartó, egymásra figyelő csoportot alkotnak.

Nemzetiségi óvodaként egyik legfontosabb feladatunknak tekintjük a német nyelv megismertetését, megszerettetését, melyet játékosan, hagyományokon, népszokásokon keresztül a családok bevonásával mélyítünk élmény gazdag, szeretetteljes környezetben. Kiemelt nevelési területnek tekintjük a legfontosabb gyermeki tevékenységet, a játékot. Célunk könnyebbé tenni számukra az iskolai nyelvtanulást a gyerekek életkori sajátosságának megfelelően. Szeretnénk ezt úgy elérni, hogy személyhez kötött legyen: minden csoportban egy „németes óvó néni” teszi érdekessé a német nyelvtanulást. Jeles napok alkalmával, német nemzetiségi népviseletbe öltözve részt veszünk az óvodai rendezvényeken, ahol a gyermekeket táncházzal, német mesével szórakoztatjuk. Célunk új pedagógiai módszerek alkalmazása és megismertetése munkánk során. Énekelünk, körjátékokat játsszunk, hangszeren kísérjük a dalainkat. Verseket mondunk, a meséket nem csak hallgatjuk, el is játsszuk. Sokféle érdekes dolgot készítünk, barkácsolunk, új és izgalmas eszközöket próbálhatunk ki. Sok tapasztalatot gyűjtünk a környezetünkről, az évszakokról, az állatokról, a növényekről, és további érdekes dolgokról, amelyek bennünket körülvesznek.

Csibe - Csicsergő Óvoda Budaörs