A Katica csoport nevelői:

Lantos Tünde– óvodapedagógus

Kaszáné Sebestyén Erzsébet – pedagógiai asszisztens

Kuruczné Perger Zsuzsanna - dajka

 

Munkánk során, - amely alapvetően a kompetencia alapú óvodai nevelésre épül,- fontosnak tartjuk, hogy a csoportunkba járó gyermekek szívesen járjanak hozzánk, ahol vidám, felszabadító, ösztönző, szeretetteljes légkör veszi őket körül, melyben örömtelien játszhatnak.

Arra törekedtünk, hogy csoportszobánk hangulatos, nyugalmas legyen, tárgyi felszereltségünk gazdag, adottak a nyugodt játék feltételei minden korosztály számára.

Csoportunk vegyes csoport. Az óvoda hagyományai mellett kialakítottuk saját hagyományainkat is: ünnepekhez, Jeles napokhoz kapcsolódó esztétikus szemléltetőeszközök biztosítása, óvodai rendezvényeken való aktív részvétel. Rendrakásnál mindig ugyanazon dallal motiváljuk a gyermekeket.

Az év során olyan témákat dolgozunk fel komplexen, évszaknak megfelelően, mint a közlekedés, állatvilág, időjárás, természeti környezetünk, épített környezetünk, stb..

Arra törekszünk, hogy a ránk bízott gyermekek az életkoruknak és egyéni fejlettségüknek megfelelően fejlődjenek, váljanak, pozitív szemléletű, világra nyitott, érdeklődő felnőtté. Játékos formában, komplex módon bővítjük ismereteiket, tapasztalataikat a csoportszobában és azon kívül is: az udvaron, séták alkalmával, kirándulásokon. Az egyéni fejlesztéseket is elsősorban játékosan valósítjuk meg.

A gondozási teendőket minden gyermekre nézve kiemelten végezzük, ezzel védve a gyermekek egészségét. Fontosnak tartjuk a szabad levegőn töltött időt, így a borúsabb napokon és a téli időszakban is minden nap kimegyünk az udvarra, napi szinten gyümölcsöt fogyasztunk.

A szülők igénye szerint megünnepeljük a gyermekek születés- és névnapját.

A gyermekek szüleivel is segítő, empatikus, jó kapcsolatot ápolunk.

A gyors információáramlás és tájékoztatás érdekében zárt facebook-csoportunkban több fényképet, információt közlünk, amely szintén ezt a kapcsolatot erősíti.


Katica - Csicsergő Óvoda Budaörs