A Méhecske csoport nevelői:

Tóth Zsuzsa – óvodapedagógus

Molnár Gabriella Lúcia – német nemzetiségi óvodapedagógus

Dr. Bótáné Kovács Zsuzsanna – óvodapedagógus

Csákány Éva - dajka

Homogén, magyar- német nyelvű csoportunkba 18 gyermek (8 lány és 10 fiú) jár.

Célunk és feladatunk a minél szélesebb körű tapasztalat-, és ismeret szerzése a környező világunkban.

Csoportunkat családias, nyugodt légkör jellemzi, igyekszünk minél változatosabb tevékenységeket tervezni a mindennapok során. Fontosnak tartjuk a szabad játékot, mert hiszen ez a gyermek alapvető és legfontosabb tevékenysége, így hát erre építjük a pedagógiai folyamatokat.

Fontos időtöltés számunkra a barkácsolás, tánc, ének és a mozgás. Sok időt töltünk a szabadban, sétáink során ismerkedünk a közvetlen környezetünkkel, megtapasztaljuk az évszakok jellemzőit, a természet változását.

A kialakult szokás-, és szabályrendszerek segítik a gyermekek biztonságos létét az óvoda keretein belül. Vivaldi: Négy évszak zenéjére rakjuk el a játékokat, így ismerkedvén a gyermekek a klasszikus zenével. Mindennapi fejlesztő játékaink a szocializáció, a nyelvi kifejezőkészség, figyelem, logikus gondolkodás terén segítik a gyermekek optimális fejlődését. Jó közösséget alkotunk, törekszünk a szülőkkel való jó kapcsolat kialakítására. Az óvoda sok közös programot szervez a szülők együttműködésével, így lehetőségük van kicsit belelátni és bekapcsolódni az óvoda életébe.  

Az intézményben szakemberek mérik fel minden évben a gyermekeket, és szükség esetén segítik munkánkat.

 

Nemzetiségi óvodaként egyik legfontosabb feladatunknak tekintjük a német nyelv megismertetését, megszerettetését, melyet játékosan, hagyományokon, népszokásokon keresztül a családok bevonásával mélyítünk el,- élményekben gazdag, szeretetteljes környezetben.

 

Célunk, hogy könnyebbé tegyük a gyermekek számára az iskolai nyelvtanulást - a gyerekek életkori sajátosságának megfelelően. Szeretnénk ezt úgy elérni, hogy személyhez kötött legyen: minden csoportban egy „németes óvó néni” teszi érdekessé a német nyelvtanulást.
A kompetencia alapú óvodai nevelés irányelveit szem előtt tartva, a Jeles napok alkalmával, német nemzetiségi népviseletbe öltözve részt veszünk az óvodai rendezvényeken, ahol a gyermekeket táncházzal, német mesével szórakoztatjuk.

 

További célunk új pedagógiai módszerek alkalmazása és megismertetése munkánk során. Nagyon sokféle dolgot kipróbálunk, megtapasztalunk. Énekelünk, körjátékokat játsszunk, hangszeren kísérjük a dalainkat. Verseket mondunk, a meséket nem csak hallgatjuk, el is játsszuk, bábozzuk, sőt mi magunk is mesélünk, még németül is. Napi szinten barkácsolunk, új és izgalmas eszközöket próbálhatunk ki. Sok tapasztalatot gyűjtünk a környezetünkről, az évszakokról, az állatokról, a növényekről, és más fontos dolgokról, amik bennünket körülvesznek,- természetesen két nyelven.

Méhecske - Csicsergő Óvoda Budaörs