A Napsugár csoport nevelői:

Duráczki-Bozsó Nóra Leila – német nemzetiségi óvodapedagógus

Bereznay Judit - óvodapedagógus

Pál Fanni – óvodapedagógus

Váray Mariann - dajka


 „Segíts nekem, hogy magam csinálhassam.” (Maria Montessori)


Német – magyar kétnyelvű csoportunkba jelenleg 21 gyermek jár. A csoport vegyes életkorú, amely csodás lehetőséget nyújt az együtt tanulásra, az együttműködésre és a közösség formálására. A mi közösségünkben minden gyermek egyedi, a gyermek fejlődése során segítünk kibontakoztatni a gyermek egyéniségét. Érzelmi nevelésünkben fontos szerepe van a szeretet, a megértés gyakorlásának, az egymáshoz való alkalmazkodás fontosságának, melyek elősegítik feladattudatuk, helytállásuk, kitartásuk, türelmük fejlesztését.

Csoportunk mindennapjait, az élmény- és tapasztalatszerző tevékenységeket német és magyar óvodapedagógusok és egy dajka néni tervezi, szervezi.

Az óvodai év témáit a projektmódszer segítségével dolgozzuk fel játékos módon.

Miért a projektmódszer?

Az óvodánkban szükség van olyan szemléletű nevelési módra, amely kielégíti mind az óvodai nevelés célját, - szem előtt tartva a kompetencia alapú óvodai nevelést-, mind a legfontosabb nevelési értékeink megalapozását. A projektmódszer ilyen. A gyermekből, a gyermek gondolkodásából és érzelmi igényeiből indul ki.

Az óvodai projektek olyan összetett játékos feladatok, amelyeknek középpontjában egy gyakorlati természetű probléma áll. A projekt pedagógiának köszönhetően, a gyermekek a tevékenységek tervezésétől, a megvalósítás folyamatáig minden folyamatban részt vesznek, minden esetben lehetőségük van a választásra, ezért szívesebben kapcsolódnak be a napi folyamatokba, és szívesen várják a játékos tevékenységeket.

A projektmódszer néhány fontos jellemzője:

·         a gyerekek aktív részvételére és érdeklődésére, együttműködésére épül

·         óvodapedagógus-gyermek, gyermek-gyermek közötti természetes együttműködés

·         tevékenységekben vagy tevékenységek sorozatában valósul meg

·         időtartama viszonylag hosszabb (a gyermekek érdeklődésétől függ)

·         a témával kapcsolatos lehető legtöbb összefüggés felszínre kerül

·         a tevékenységekbe integrált műveltségtartalmakat sokoldalú tapasztalás során szerzik meg

·         a gyerekek aktívan és cselekvően „élik” az életet, megismerésük fő forrása a közvetlen tapasztalás

·         nagy szerepet játszik a szülői támogatás és közreműködési készség

 

Tevékenységeinket komplexen szervezzük, erősítjük a mindennapok során az összetartozás érzését, erősítjük a közösség iránti szerepvállalást az egyéni bánásmód alkalmazásával.


Napsugár - Csicsergő Óvoda Budaörs