Kedves Szülők! 


Német – magyar kétnyelvű csoportunkba jelenleg 25 gyermek jár. Arra törekszünk, hogy szeretetteljes, családias légkört alakítsunk ki, ahol gyermekeink a projekt módszer keretében tevékenykedhetnek.

A projekt pedagógiának köszönhetően, a gyermekek a tevékenységek tervezésétől, a megvalósítás folyamatáig mindenben részt vesznek, minden esetben lehetőségük van a választásra, ezért szívesebben kapcsolódnak be, a napi folyamatokba, várják a tevékenységeket.

Jól érzékelhető a csoportban megvalósuló Jó gyakorlat, melynek címe: A múlt és jelen játékos tevékenységei projektmódszerrel.

A gyermekek rövid idő alatt hozzászoktak a múlt és jelen
tevékenységeinek periodikus váltakozásához és egyaránt élvezik a mindkét témaválasztást. A tevékenységek tervezésekor figyelembe vesszük az egyéni fejlettségi szinteket, illetve fejlődést segítve, differenciáltan tervezünk.

Tevékenységeinket komplexen szervezzük, erősítjük a mindennapok során az összetartozás érzését, erősítjük a közösség iránti szerepvállalást. 

Süni - Csicsergő Óvoda Budaörs